shǎo ㄕㄠˇ
形容词
数量小的,与“多”相对 少量 shăoliàng

little shào ㄕㄠˋ
形容词
年纪轻 少女 shàonǚ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.