chǐ ㄔˇ
名词
量长度的用具 三角尺 sānjiǎochĭ

chǐ
quantifier
计算长度的单位,一公尺等于一百公分
gōngchǐ 公制长度单位,亦称“ 米 ”
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.