jú ㄐㄩˊ
名词
1. 部分 局部地区 júbù dìqū
2. 行政单位 税务局 suìwùjú

bureau, innings
quantifier
量词,计算棋类或球类等活动的单位 第二局(比赛) dì-èr jú(bĭsài)
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.