fartpedo pì ㄆ|ˋ
名词
由肛门排出的臭气,喻没有意义的东西 屁话 pìhuà
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.