céng ㄘㄥˊ
名词
级别、地位
jiēcéng 人类社会不同阶级

céng
形容词
重迭
céngdié 多层重迭在一起

layer, floor, level, plyطَبَقَةٌvrstvalagSchichtστρώσηcapakerroscoucheslojstratolaaglagwarstwacamadaслойlagerชั้นkatmantầng céng
quantifier
一种数量单位 一幢三层楼别墅 yī dòng sān céng lóu biéshù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.