yuè ㄩㄝˋ
名词
1. 高大的山 五岳 wŭyuè
2. 称妻的父母或妻的叔伯 岳父 wŭyuè yuèfù
3.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.