xún ㄒㄩㄣˊ
动词
往来查看
xúnluó 巡查警戒

xún
quantifier
量词,计算酌酒奉客的单位,同“回” 酒过三巡 jiǔguò sānxún
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.