xí ㄒ|ˊ
名词
1. 用苇篾、竹篾、草等编成的垫子 草席 cǎoxí
2. 座位
guìbīnxí 重要宾客的座位
3. 姓氏


quantifier
1. 计算谈话次数的单位 一席话 yī xí huà
2. 计算议会席次或名额的单位 取得三席 qǔdé sānxí
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.