qìng ㄑ|ㄥˋ
动词
祝贺 庆祝新年的到来 qìngzhù xīnnián de dàolái

qìng
名词
一个姓“庆”的 yī gè xìng "Qìng" de rén
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.