diàn ㄉ|ㄢˋ
名词
1. 商铺、旅馆 在饭店休息 zài fàndiàn xiūxí
2. 商店、杂货店 百货商店 bǎihuòshāngdiàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.