arc hú ㄏㄨˊ
名词
木头造的弓 弦木为弧 xiánmù wéi hú
húdù 平面角的度量单位
húxiàn 圆周上任意两点间的距离
húxíng 像弧状物体的形状
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.