bì ㄅ|ˋ
副词
1. 必须 务必 wùbì
2. 肯定、一定 十点前必回。 Shídiǎn qián bì huí.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.