dài ㄉㄞˋ
形容词
懒惰、松懈 工人们开始懈怠了。 Gōngrénmen kāishĭ xièdài le.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.