huǐ ㄏㄨㄟˇ
动词
事后追恨 真后悔买了这本书。 Zhēn hòuhuĭ mǎi le zhè bĕn shū.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.