qíng ㄑ|ㄥˊ
名词
心理上发于自然的意念,或因外界事物刺激所引发的心理状态 爱情 aìqíng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.