guàn ㄍㄨㄢˋ
形容词
长久的习性 习惯吸烟 xíguàn xīyān

guàn
动词
溺爱、放任 惯坏独生子女 guànhuài dúshēng zĭnǚ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.