xì ㄒ|ˋ
名词
一种以言语、表情或歌舞等传达意念的表演
xìjù 旧时专指戏曲,后用为戏曲、话剧、歌剧、舞剧等的总称
xìyuàn 剧场
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.