huò ㄏㄨㄛˋ
副词
可能、也许 你或许是对的。 Nĭ huxǔ shì duìde.

huò
副词
稍微 不可或缺 bùkĕhuòquē
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.