hù ㄏㄨˋ
名词
1. 户外 hùwài
2. 姓氏 户小姐 Hùxiǎojiĕ


quantifier
量词,计算住家数量的单位 几户人家 jǐhù rénjiā
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.