turn on pū ㄆㄨ
动词
用力向前冲 他扑向敌人。 Tā pūxiàng dírén.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.