chéng ㄔㄥˊ
动词
1. 担当,应允
chéngdāng 担当
2. 托、支持 这把椅子无法承担你的重量。 Zhè bǎ yĭzi wú fǎ chéngdān nĭ de zhòngliàng.
3. 继续、承接 承先启后 chéngxiān-qĭhòu
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.