suck chōu ㄔㄡ
动词
1. 拿出 抽出 chōuchū
2.
chōushuǐ 通过水泵将水从低处吸到高处
3. 从整体中取出一部分
chōukǎo 只挑出一些人进行考试
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.