épeler pīn ㄆ|ㄣ
动词
凑合 把两块板拼起来 bă liăng kuài băn pīn qĭlái
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.