zhēng ㄓㄥ
动词
1. 用力使自己摆脱束缚 挣脱枷锁 zhēngtuō jiāsuŏ
2. 争夺 挣面子 zhēngmiànzi

zhèng ㄓㄥˋ
动词
努力获取 挣钱 zhèngqián
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.