jostle, shove, squeeze jǐ ㄐ|ˇ
动词
(人、物)紧紧靠拢在一起 屋里挤满了人。 Wūlĭ jĭmănle rén.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.