cuò ㄘㄨㄛˋ
动词
1. 摧折、战败 力挫敌人 lìcuò dírén
lìcuò 使劲将对方打败
2. 压抑、抑制 挫挫锐气 cuòcuò ruìqì
xiàcuò 下跌 挫挫锐气 cuòcuò ruìqì (此例與前面重複且未用‘下挫‘)
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.