zhèn ㄓㄣˋ
动词
1. 挥动 振翅高飞 zhènchì gāofēi
2. 奋起 振起精神 zhènqĭ jīngshén
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.