sǎn ㄙㄢˇ
形容词
1. 零碎、不紧凑 松散的关系 sōngsăn de guānxì
2. 闲逸 闲散 xiánsǎn

sǎn
名词
药粉 胃散 wèisǎn

sàn ㄙㄢˋ
动词
1. 分离 分散 fēnsàn
2. 排遣、抒发 散心 sànxīn
3. 解雇、解职 遣散 qiǎnsàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.