wén ㄨㄣˊ
名词
1. 记录语言的符号 甲骨文 jiăgŭwén
2. 文章、文体 应用文 yìngyòngwén
3. 姓氏

wén
quantifier
量词,古代计算铜币的单位 一文钱 yī wén qián
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.