rì ㄖˋ
名词
1. 太阳 一轮红日 yī lún hóng rì
2. 白天(与“夜”相对)
yèyĭjìrì 指不停的工作

daysoleilgiornodiaдень
quantifier
计算工作的时间单位 离别数日 líbié shùrì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.