xún ㄒㄩㄣˊ
名词
十日为一旬,一个月分为上中下三旬
zhōng xún 每个月十一日到二十日这一段时间
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.