[zuó] ㄗㄨㄛˊ
名词
1. 今天的前一天 昨晚 [zuówăn]
2. 泛指过去 昨日的辉煌 [zuórì de huīhuáng]
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.