mù ㄇㄨˋ
名词
傍晚,太阳西下的时候 日暮时分 rìmù shífēn


形容词
迟、晚 暮春 mùchūn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.