bào ㄅㄠˋ
形容词
1. 突然且猛烈
bàobìng 突然发作的重病
2. 过于急躁 暴跳如雷 bàotiào rú léi

bào
动词
1. 鼓起突出 暴起青筋 bàoqĭ qīngjīng
2. 毁坏、蹧蹋 自暴自弃 zì bào zì qì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.