gēng ㄍㄥ
动词
改变、改换 更换户主 gēnghuàn hùzhŭ

gēng
名词
(旧时)一夜分五更,每更约两小时 三更半夜 sāngēngbànyè

more, still gèng ㄍㄥˋ
副词
又、愈加 更繁荣 gèng fánrόng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.