monthμήνας, σελήνηluna, mesmois, lunelua, mêsشَهْرٌměsícmånedMonatkuukausimjesecmesemaandmånedmiesiącмесяцmånadเดือนaytháng yuè ㄩㄝˋ
名词
月亮
yuèguāng 月亮的光线
yuèbǐng 中秋节的食品
yuèfèn 指某一个月
yuèjì 一种小灌木
yuèshí 太阳、地球、月亮运行成一条线时,地球在中间,影子遮到月亮,就产生月蚀的现象
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.