jī ㄐ|
名词
机器的通称 缝纫机 féngrènjī
jīchāng 船舰上装置机器的舱房、飞机内装载货物、乘客的地方
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.