sōng ㄙㄨㄥ
形容词
1. 放开 松绑 sōngbǎng
2. 稀散,不紧密,不靠拢,与“紧”相对 宽松 kuān sōng

sōng
名词
1. 种子植物的一属,一般为常绿乔木 松木 sōng mù
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.