treearbreشَجَرَةstromtræBaumδέντροárbolpuudrvoalbero나무boomtredrzewoárvoreдеревоträdต้นไม้ağaçcây shù ㄕㄨˋ
名词
木本植物的通称 参天大树 cāntiān dà shù
shùlín 成片丛生的树木
shùmù 树
shùzhī 树的枝干
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.