durazno, melocotónpêche táo ㄊㄠˊ
名词
1. 植物名,蔷薇科樱属,落叶小乔木,果实略呈球形
táoshù 一种果树
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.