xiè ㄒ|ㄝˋ
名词
器物、用具的总称
jīxiè 利用力学原理组成的装置,泛指各种机器、器械
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.