zōng ㄗㄨㄥ
名词
1. 植物名 棕榈 zōnglǘ
2. 棕榈叶柄下端有褐色苞毛,包于茎干上,坚韧耐湿,可制成绳网、毛刷、扫帚、雨具等 棕绳 zōngshéng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.