gài ㄍㄞˋ
名词
大略、大意 故事概要 gùshì gàiyào

gài
副词
一律、广义的 概而论之 gài ér lùn zhī
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.