yù ㄩˋ
动词
愿望,想得到满足的意念
shíyù 指人进食的欲望


副词
想要 欲哭无泪 yùkū wúlèi 畅所欲言 chàng suǒ yù yán
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.