kuǎn ㄎㄨㄢˇ
名词
1. 钱财、资金 汇款 huìkuăn
2. 法令、规章或条约 法律条款 fălǜ tiáokuăn
3. 样式、格式 新款风衣 xīnkuăn fēngyī
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.