воздух qì ㄑ|ˋ
名词
1. 气体 空气 kōngqì
2. 呼吸 没气了 méi qì le
3. 鼻子闻到的味道 香气 xiāngqì
4. 人的精神状态 气骨 qìgŭ
5. 自然界阴晴、冷暖的现象 天气 tiānqì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.