oxygenSauerstoffοξυγόνοoxígenooxygène yǎng |ㄤˇ
名词
一种气体元素,无色、无味、无臭
yǎnghuà 物质与氧化合,而发生的化学变化
yǎngqì 无臭的气体,能帮助燃烧,供动植物呼吸
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.