wū ㄨ
名词
肮脏、不洁的东西 去污粉 qùwūfĕn
wūdiǎn 衣服上沾染的污垢
wūní 稀烂的泥土
wūshuǐ 污水
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.