mù ㄇㄨˋ
动词
洗头发
mùyù 洗澡,比喻受润泽 在阳光中沐浴 zài yángguāng zhōng mùyù


名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.