zhān ㄓㄢ
动词
浸湿 泪流沾襟 Lèiliú zhānjīn.
zhānguāng 因为别人的关系而附带得到的好处
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.